Υπηρεσίες
Η εταιρεία λειτουργεί με γνώμονα την ποιότητα και προσφέρει κάθετες υπηρεσίες που ξεκινούν από τη σύλληψη της ιδέας και τον σχεδιασμό του χώρου που κάνει η έμπειρη ομάδα Αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών της εταιρείας, και καταλήγει στην ολοκληρωμένη κατασκευή.

Στην εταιρεία λειτουργούν τα κάτωθι τμήματα:
1. ΜΕΛΕΤΩΝ
1α. Αρχιτεκτονικών μελετών
1β. Στατικών μελετών
1γ. Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2α. Έργων υποδομής
2β. Ειδικών κατασκευών
2γ. Δημοσίων έργων
2δ. Ιδιωτικών έργων
2ε. Παραθεριστικής κατοικίας
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3α) Σταθμών αυτοκινήτων
3β) Ακίνητης περιουσίας


© DOMOPOLIS. All rights reserved.